Tag Archives: 2018

Spreekuur89

Teveel muren worden vandaag de dag weer herbouwd. Die muren kunnen fysiek zijn, maar ook metafysisch, via woorden, discoursen, surveillance. Ook betreffen de muren steeds vaker de muren van het eigen huis.

De afgelopen jaren zien we een opmars aan angst aan stigmatiserende mediaberichten over zowel immigranten als ‘verwarde personen’ en speciale wetten die de privacy en vrijheden van deze angstsubjecten moeten inperken. Het aantal gedwongen opnamen is sterk gestegen, alsmede de neiging van mensen om ‘verward gedrag’ te melden bij de politie. Wij geloven dat een groot deel van de zaken te maken heeft met een depoliticering van armoede en een overhitte angstsamenleving.

Wij vinden dat iedereen evenveel vrijheid verdient. Wij erkennen ieders autonomie, in tegenstelling tot de ‘respectabele’ maatschappij die de ene groep minder vrijheid toekent omdat ze die eng vindt. Momenteel hebben groepen niet evenveel bescherming tegen vrijheidsberoving, want bepaalde groepen kunnen preventief van hun vrijheid beroofd worden buiten de strafwetten om – zoals <a href="http://www.spreekuur89.nl/gepsychiatriseerde individuen. Wij willen voor de rechten opkomen van degenen die in hun vrijheid beperkt zijn door gedwongen psychiatrische maatregelen, of bij wie dit boven het hoofd hangt.

Continue reading Spreekuur89

Paper Jam Print Collectief

Waar strijden wij tegen?

We zijn een collectief dat print voor activisten die proberen de wereld een betere plek te maken: dat wil zeggen dat wij strijden tegen het kapitalistisch globale imperium, seksisme, racisme, witte superioriteit, cis-hetero-patriarchale onderdrukking, onderdrukking, uitsluiting van groepen mensen op basis van hun fysieke of mentale capaciteiten en ecocide.

Waar staan wij voor?

We zagen de noodzaak van een meer op infrastructuur georiënteerde manier van bewegingbouwen, enfin, hier zijn we dan. Wat we hopen te doen is verschillende strijden verbinden. Er zijn gigantische hoeveelheden toffe mensen en organisaties die werken aan enorme hoeveelheden kleine projecten, zonder enige relatie of communicatie tussen elkaar. We willen een knooppunt van de beweging zijn; mensen en strijden verbinden en de revolutie bouwen. We hebben allemaal verschillende capaciteiten, verschillende middelen. We moeten beginnen samen te werken: er is een zeer duidelijke vijand daarbuiten. Laten we hun wereld vernietigen en de onze opbouwen.  We denken dat we collectief de wereld een prachtige plek kunnen maken. Laten we beginnen met posters verspreiden. We zijn niet non-commerciëel, geen NGO, we zijn antikapitalisten! Dat is waarom we flexibel zijn in de gevraagde donaties, dat is waarom je ons op het laatste moment kan bellen om toch nog flyers te hebben tijdens die actie.

We zijn slechts kameraden die kameraden willen helpen. Daarom hebben we ook jouw hulp nodig. Zonder jouw ideëen zijn we niets, geen wederzijdse ondersteuning zonder het wederzijdse.

Hoe zijn we begonnen?

We zijn een groep vrienden en kameraden die ontevreden waren met het gebrek aan infrastructuur in de revolutionaire beweging. We komen uit verschillende richtingen van de beweging en zijn daar ook nog steeds in actief. Daardoor weten we uit ervaring dat niets zo irritant is als ideeën hebben, maar niet de middelen of ondersteuning om ze effectief te kunnen verspreiden.
Bijvoorbeeld stiekem pamfletten printen om je baas omver te werpen na werktijden terwijl je wanhopig probeert niet betrapt te worden, uitgeschreeuwd worden door professoren op de universiteit omdat je “hun printer” gebruikt of  een torenhoge rekening bij een printshop moetenen wederzijdse ondersteuning zonder het wederzijdse.

Continue reading Paper Jam Print Collectief

AFA Nederland

 

Anti Fascistische Actie (AFA) is een landelijk netwerk van lokale groepen en contacten. AFA werd in 1992 opgericht, naar aanleiding van de groei die georganiseerd extreemrechts toen doormaakte. Sindsdien heeft AFA zich ten doel gesteld racistische en fascistische partijen, groeperingen en tendensen te bestrijden en racistisch en verrechtsend overheidsbeleid aan de kaak te stellen.

Om extreemrechts en verrechtsend overheidsbeleid te bestrijden ondernemen wij actie. Dat doen we bijvoorbeeld in de vorm van een demonstratie, een blokkade, het verspreiden van flyers om mensen te informeren, het plakken van posters en het ondersteunen van andere organisaties.

Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van AFA kun je je aanmelden voor onze sympathisantenlijst. Je ontvangt dan onze persberichten, actieaankondigingen en overige mededelingen. Ook kun je ons helpen door deze brochure of ander AFA-materiaal te verspreiden bij jou in de buurt. Dus neem contact met ons op en doe mee.

Je kunt ons ook altijd uitnodigen voor film avonden, workshops of een info-stand!

Help mee!

In de voorbereiding naar 10 november en de volgende Anarchistische boekenbeurs in Amsterdam, zijn we nog op zoek naar mensen die in hun eigen omgeving de flyers en posters willen verspreiden.

Wil jij wel meehelpen om de flyers en posters te verspreiden? Laat het ons dan even weten per e-mail. We kunnen je het digitale bestand opsturen zodat je het zelf kunt uitprinten, maar we kunnen ook – tegen verzendkosten – de uitgeprinte flyers en posters opsturen. Schrijf in je e-mail meteen hoe je de posters en flyers wil ontvangen. Als je ze op papier wil krijgen, zet er dan ook bij hoeveel je van elk wil.

We hebben een Engelse flyer en poster, maar natuurlijk ook een Nederlandse flyer en poster.

Autonomen Brabant

Om maar meteen met de autonome deur in het huis van kapitaal en autoriteit te vallen: wij willen een andere wereld, en we vechten daar voor. We willen een andere wereld, omdat in deze wereld de winst, de manipulatie en de dwang regeren, met alle ellende van dien. Winstbejag maakt het leven kapot; manipulatie maakt mensen tot dingen; dwang houdt ons in het gareel, geweld zorgt ervoor dat we gehoorzamen, en dat de rijken hun rijkdommen behouden en zelfs uitbreiden – ten koste van ons en ten koste van elkaar, via concurrentie en oorlog.

Het is een wrede en weerzinwekkende manier om een maatschappij te besturen. Het is ook volstrekt onnodig om het zo te doen. Het kan heel anders. Waar nu staatsbestuur, kapitaal en winstbejag ons onmondig en onderworpen houdt, pleiten wij voor staatloos zelfbestuur, een gemeenschapsleven van vrije en gelijkwaardige mensen. Antikapitalistisch en anti-autoritair streven gaan hand in hand.

Mensen zijn beter af als ze hun eigen leven in handen nemen, als ze dat samen doen, en als ze daarbij de planeet en alles wat leeft daarbij met respect behandelen. Persoonlijke autonomie en vrijheid hebben we nodig. Samenwerking en solidariteit hebben we nodig, op basis van gelijkwaardigheid. Waardering voor het leven om ons heen – een leven waarvan we zelf onderdeel zijn en waar we niet zonder kunnen – hebben we nodig. Individuele en collectieve zelfbeschikking in een duurzame wereld waarin andere levende wezens net zoveel bestaansrecht hebben als mensen. Laat dat het uitgangspunt zijn.

Continue reading Autonomen Brabant

Atalanta

De wereld kan veel mooier, het denken kan veel dieper – dat is wat Atalanta wil uitdragen. In tastbare vorm: boeken en boekjes, filosofische spelletjes, affiches, een elpee, cd’s, een dvd en een video. Of in minder tastbare vorm: lezingen en concerten.
Atalanta bestaat sinds 1980 en is erg kleinschalig. We zouden het liefst nooit ergens geld voor vragen, dus houden we onze prijzen zo laag mogelijk, en verder zijn we tegen elke vorm van onderdrukking, voor vrijheid en voor het putten van veel vrolijkheid uit radicale veranderingsgezindheid.

Anarchistische Boekenbeurs Amsterdam 2018

De Anarchistische Boekenbeurs Amsterdam gaat voor een tweede editie! Na groot succes vorig jaar bij het jubileum van de Anarchistische Bibliotheek Bollox, gaan we verder met boeken, zines, kleding, buttons, uitgevers, distro’s, workshops, films, praatjes, veganistisch eten en een avond programma met live muziek.

Wij doen dit om te bouwen aan een anarchistische beweging die zich kan verzetten tegen het geweld van de staat en het kapitaal. In een tijd van verrechtsing is het van belang om ons te richten op het bouwen van infrastructuren voor een autonome en strijdbare beweging. Anarchistische boekenbeurzen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Ze zijn dé plek om mensen met elkaar te verbinden en nieuwe ideeën, teksten, actie- en propagandamateriaal met elkaar uit te wisselen.

De boekenbeurs zal dit jaar plaatsvinden in het Dokhuis, plantage doklaan 8 1018CM Amsterdam. We beginnen om 10:00 tot aan het eten en daarna. Er is een veganistisch diner en een avondprogramma.