Category Archives: Boekenbeurs 2018

Boek-Café De Barricade

The Barricade is a volunteer-run public library with a focus on anarchism and leftist politics. In our permanent collection, we have a variety of materials (books, journals, zines) on feminism, marxism, decolonialism, environmentalism, veganism, squatting and DIY culture. This collection consists of both classic and contemporary texts in English and Dutch. Becoming a member and borrowing books is free. 

We believe that self-education is a crucial element in the struggle for social change and therefore we aim to provide a space for collective learning. We organize discussions, reading groups and workshops that are free and open to anyone who is interested. 

We are open every Sunday from 4pm to 11pm. At 7pm vegan food is offered for donation by the Barriccoons Kitchen, an Utrecht-based anti-food waste collective inspired by raccoons. 

opening times: 

Every Sunday from 16:00 to 23:00

Anarchistische Groep Amsterdam

De AGA is een groep mensen die samenwerken voor het creëren van oplossingen en alternatieven voor de problemen die zij tegenkomen op het werk, op school of ergens anders in de maatschappij. Uitgangspunt hierbij is het anarchisme. De AGA strijdt voor zelfbestuur en een wereld zonder uitbuiting of onderdrukking waarin geproduceerd wordt naar behoefte en niet voor winst.

De AGA is een collectief zonder hiërarchie. In de tweewekelijkse bijeenkomst worden alle zaken besproken waarmee de groep zich bezighoudt. Dit betreft het maken van actieplannen in geval van problemen op het werk, maar ook het organiseren van bijeenkomsten en het maken en verspreiden van propagandamateriaal. Alle besluiten moeten worden genomen in deze bijeenkomst, waarbij wordt gestreefd naar consensus.

De AGA onderhoudt contacten met vergelijkbare groepen in andere plaatsen en werkt regelmatig samen met verschillende antiautoritaire organisaties. De AGA heeft zich aangesloten bij de Vrije Bond

Continue reading Anarchistische Groep Amsterdam

Boekwinkel Opstand!

De Haagse anarchistische boekenwinkel Opstand is naast een boekenwinkel ook een plek om samen te komen en te discussiëren. Ook kun je altijd binnenlopen voor de laatste informatie over acties en voor koffie of thee. Naast boeken over tal van politieke thema’s kun je bij Opstand ook terecht voor stickers, posters, pamfletten, t-shirts en meer.

Openingstijden:
Dinsdag: 15:00 tot 19:00
Donderdag: 15:00 tot 21:00
Vrijdag: 15:00 tot 19:00

Spreekuur89

Teveel muren worden vandaag de dag weer herbouwd. Die muren kunnen fysiek zijn, maar ook metafysisch, via woorden, discoursen, surveillance. Ook betreffen de muren steeds vaker de muren van het eigen huis.

De afgelopen jaren zien we een opmars aan angst aan stigmatiserende mediaberichten over zowel immigranten als ‘verwarde personen’ en speciale wetten die de privacy en vrijheden van deze angstsubjecten moeten inperken. Het aantal gedwongen opnamen is sterk gestegen, alsmede de neiging van mensen om ‘verward gedrag’ te melden bij de politie. Wij geloven dat een groot deel van de zaken te maken heeft met een depoliticering van armoede en een overhitte angstsamenleving.

Wij vinden dat iedereen evenveel vrijheid verdient. Wij erkennen ieders autonomie, in tegenstelling tot de ‘respectabele’ maatschappij die de ene groep minder vrijheid toekent omdat ze die eng vindt. Momenteel hebben groepen niet evenveel bescherming tegen vrijheidsberoving, want bepaalde groepen kunnen preventief van hun vrijheid beroofd worden buiten de strafwetten om – zoals <a href="http://www.spreekuur89.nl/gepsychiatriseerde individuen. Wij willen voor de rechten opkomen van degenen die in hun vrijheid beperkt zijn door gedwongen psychiatrische maatregelen, of bij wie dit boven het hoofd hangt.

Continue reading Spreekuur89

ASEED

ASEED Europe (Actie voor Solidariteit, Gelijkheid, Milieu en Diversiteit) is een internationale campagneorganisatie. Wij hechten belang aan het betrekken van jongeren in basisdemocratische activiteiten. ASEED Europe wil de structurele oorzaken van milieuproblemen en sociale onrechtvaardigheid aanpakken.

Wij doen dit door middel van campagnes tegen multinationale ondernemingen en hun nationale en internationale invloedsferen en machtsinstrumenten. Tegelijkertijd promoten wij duurzame alternatieven. Momenteel focust ASEED Europe op de mondiale voedselketen: de achteruitgang van de biodiversiteit in de landbouw en de beschikbaarheid van zaden, genetische manipulatie en toenemende machtspositie van grote internationale agro-/biotechbedrijven. In het recente verleden hebben we ons bezig gehouden met de massale productie en importen van soja, agrobrandstoffen, vleesconsumptie, klimaatverandering en internationale financiële en handelsinstellingen.

ASEED is in 1991 door jongeren opgericht in reactie op de milieutop van de Verenigde Naties in Rio de Janeiro om meer samenwerking te bevorderen tussen jongerenorganisaties die wereldwijd werken aan milieu en sociale gerechtigheid. Vanaf 1992 groeide het gedecentraliseerde ASEED-netwerk en werden er regionale “knooppunten” gevormd in Europa, Azie, Noord-Amerika, Afrika, Latijns-Amerika en Japan. Elke netwerkknoop zette eigen activiteiten op die groepen en individuen in hun regio samenbrachten. Sindsdien hebben de netwerkknopen onafhankelijk van elkaar hun eigen manier van werken ontwikkeld.

ASEED Europe werkt met ongeveer 6 mensen vanuit het interactieve kantoor in Amsterdam in samenwerking met verschillende organisaties en personen in Europa en de rest van de wereld aan de volgende doelstellingen:

  • het initiëren en coördineren van campagnes en acties over milieu, ontwikkeling en sociale thema’s,
  • het voeren van discussies en verspreiden van informatie over deze thema’s,
  • het ondersteunen van plaatselijke en regionale organisaties door samenwerking, en het delen van informatie en vaardigheden, netwerken en samenwerking met andere internationale organisaties,
  • projecten voorbereiden en organiseren vanuit het ASEED Europe kantoor.

wij zijn op zoek naar mensen

Hou je er niet van om alleen maar rond te snuffelen en boeken, zines, t-shirts en andere spullen te verzamelen? Wil je graag iets doen voor de organisatie of gewoon meehelpen?

We zijn nog hard op zoek naar mensen die op de dag zelf nog willen helpen! Het gaat dan om kleinere taakjes zoals een bardienst, helpen met koken, afwassen, opruimen of bij de deur helpen.

Als we het samen doen zijn het kleine en gemakkelijke taakjes 🙂

Paper Jam Print Collectief

Waar strijden wij tegen?

We zijn een collectief dat print voor activisten die proberen de wereld een betere plek te maken: dat wil zeggen dat wij strijden tegen het kapitalistisch globale imperium, seksisme, racisme, witte superioriteit, cis-hetero-patriarchale onderdrukking, onderdrukking, uitsluiting van groepen mensen op basis van hun fysieke of mentale capaciteiten en ecocide.

Waar staan wij voor?

We zagen de noodzaak van een meer op infrastructuur georiënteerde manier van bewegingbouwen, enfin, hier zijn we dan. Wat we hopen te doen is verschillende strijden verbinden. Er zijn gigantische hoeveelheden toffe mensen en organisaties die werken aan enorme hoeveelheden kleine projecten, zonder enige relatie of communicatie tussen elkaar. We willen een knooppunt van de beweging zijn; mensen en strijden verbinden en de revolutie bouwen. We hebben allemaal verschillende capaciteiten, verschillende middelen. We moeten beginnen samen te werken: er is een zeer duidelijke vijand daarbuiten. Laten we hun wereld vernietigen en de onze opbouwen.  We denken dat we collectief de wereld een prachtige plek kunnen maken. Laten we beginnen met posters verspreiden. We zijn niet non-commerciëel, geen NGO, we zijn antikapitalisten! Dat is waarom we flexibel zijn in de gevraagde donaties, dat is waarom je ons op het laatste moment kan bellen om toch nog flyers te hebben tijdens die actie.

We zijn slechts kameraden die kameraden willen helpen. Daarom hebben we ook jouw hulp nodig. Zonder jouw ideëen zijn we niets, geen wederzijdse ondersteuning zonder het wederzijdse.

Hoe zijn we begonnen?

We zijn een groep vrienden en kameraden die ontevreden waren met het gebrek aan infrastructuur in de revolutionaire beweging. We komen uit verschillende richtingen van de beweging en zijn daar ook nog steeds in actief. Daardoor weten we uit ervaring dat niets zo irritant is als ideeën hebben, maar niet de middelen of ondersteuning om ze effectief te kunnen verspreiden.
Bijvoorbeeld stiekem pamfletten printen om je baas omver te werpen na werktijden terwijl je wanhopig probeert niet betrapt te worden, uitgeschreeuwd worden door professoren op de universiteit omdat je “hun printer” gebruikt of  een torenhoge rekening bij een printshop moetenen wederzijdse ondersteuning zonder het wederzijdse.

Continue reading Paper Jam Print Collectief

AFA Nederland

 

Anti Fascistische Actie (AFA) is een landelijk netwerk van lokale groepen en contacten. AFA werd in 1992 opgericht, naar aanleiding van de groei die georganiseerd extreemrechts toen doormaakte. Sindsdien heeft AFA zich ten doel gesteld racistische en fascistische partijen, groeperingen en tendensen te bestrijden en racistisch en verrechtsend overheidsbeleid aan de kaak te stellen.

Om extreemrechts en verrechtsend overheidsbeleid te bestrijden ondernemen wij actie. Dat doen we bijvoorbeeld in de vorm van een demonstratie, een blokkade, het verspreiden van flyers om mensen te informeren, het plakken van posters en het ondersteunen van andere organisaties.

Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van AFA kun je je aanmelden voor onze sympathisantenlijst. Je ontvangt dan onze persberichten, actieaankondigingen en overige mededelingen. Ook kun je ons helpen door deze brochure of ander AFA-materiaal te verspreiden bij jou in de buurt. Dus neem contact met ons op en doe mee.

Je kunt ons ook altijd uitnodigen voor film avonden, workshops of een info-stand!

Help mee!

In de voorbereiding naar 10 november en de volgende Anarchistische boekenbeurs in Amsterdam, zijn we nog op zoek naar mensen die in hun eigen omgeving de flyers en posters willen verspreiden.

Wil jij wel meehelpen om de flyers en posters te verspreiden? Laat het ons dan even weten per e-mail. We kunnen je het digitale bestand opsturen zodat je het zelf kunt uitprinten, maar we kunnen ook – tegen verzendkosten – de uitgeprinte flyers en posters opsturen. Schrijf in je e-mail meteen hoe je de posters en flyers wil ontvangen. Als je ze op papier wil krijgen, zet er dan ook bij hoeveel je van elk wil.

We hebben een Engelse flyer en poster, maar natuurlijk ook een Nederlandse flyer en poster.

Autonomen Brabant

Om maar meteen met de autonome deur in het huis van kapitaal en autoriteit te vallen: wij willen een andere wereld, en we vechten daar voor. We willen een andere wereld, omdat in deze wereld de winst, de manipulatie en de dwang regeren, met alle ellende van dien. Winstbejag maakt het leven kapot; manipulatie maakt mensen tot dingen; dwang houdt ons in het gareel, geweld zorgt ervoor dat we gehoorzamen, en dat de rijken hun rijkdommen behouden en zelfs uitbreiden – ten koste van ons en ten koste van elkaar, via concurrentie en oorlog.

Het is een wrede en weerzinwekkende manier om een maatschappij te besturen. Het is ook volstrekt onnodig om het zo te doen. Het kan heel anders. Waar nu staatsbestuur, kapitaal en winstbejag ons onmondig en onderworpen houdt, pleiten wij voor staatloos zelfbestuur, een gemeenschapsleven van vrije en gelijkwaardige mensen. Antikapitalistisch en anti-autoritair streven gaan hand in hand.

Mensen zijn beter af als ze hun eigen leven in handen nemen, als ze dat samen doen, en als ze daarbij de planeet en alles wat leeft daarbij met respect behandelen. Persoonlijke autonomie en vrijheid hebben we nodig. Samenwerking en solidariteit hebben we nodig, op basis van gelijkwaardigheid. Waardering voor het leven om ons heen – een leven waarvan we zelf onderdeel zijn en waar we niet zonder kunnen – hebben we nodig. Individuele en collectieve zelfbeschikking in een duurzame wereld waarin andere levende wezens net zoveel bestaansrecht hebben als mensen. Laat dat het uitgangspunt zijn.

Continue reading Autonomen Brabant